Damen & Proximities

Damen & Proximities

Geschreven door

Daan Brink

Managing Partner

Daan Brink

Damen & Proximities

december 17, 2020

Proximities kondigt met trots onze ‘preferred partnership agreement’ met Damen Shipyards aan. Damen’s wereldwijde aanwezigheid en bereidheid om risico’s te nemen in combinatie onze op maat gemaakte ‘security by design’ benadering, maken een perfect koppel. In de afgelopen vijf jaar hebben we de scheepsbouwer ondersteund in het behalen van overwinningen als het gaat om het oplossen van veiligheidsrisico’s en problemen.

Fysieke beveiliging in Port Harcourt, Nigeria
Een van de eerste beveiligingsdiensten die we voor Damen hebben geleverd, was een projectveiligheidsbeoordeling van hun activiteiten in Port Harcourt, Nigeria, in 2015. Op dat moment was het bedrijf betrokken bij verschillende projecten in de Nigerdelta, een van de meest gevaarlijke regio’s op het continent. Om zijn activa en vooral zijn personeel te beschermen, vroeg Damen ons om ondersteuning. Het bedrijf moest, en zou, er voor zorgen dat hun personeel in staat zou zijn om veilig te kunnen werken, wonen en reizen in Port Harcourt.

Onze ondersteuning begon met het in kaart brengen van de zogeheten ‘risico blootstelling’ van Damen in deze regio. Wat is het gemiddelde aantal werknemers dat aanwezig is in Port Harcourt? Hoe vaak komen er nieuwe medewerkers aan? Waar wonen de medewerkers van Damen en hoe reizen ze naar hun scheepswerven? De informatie die wij verkregen door het in kaart brengen van de blootstelling is gecombineerd met een analyse van de lokale veiligheidssituatie en de specifieke dreigingen die daaruit voortvloeien.

Vervolgens reisde een van onze consultants naar Port Harcourt om werknemers en beveiligingspersoneel te interviewen om de fysieke veiligheid van het personeel en de activa van Damen te beoordelen. Deze beoordeling bleef niet beperkt tot de fysieke beveiliging van scheepswerven en woningen. Bij de beoordeling is ook rekening gehouden met de kwaliteit van ziekenhuizen, vervoersdiensten en lokale beveiligingsaanbieders.

Uiteindelijk kreeg Damen een rapport waar de lokale risico’s voor het personeel en de activa van Damen in kaart werden gebracht. Tevens kreeg Damen advies hoe deze risico’s het beste kunnen worden ingeperkt. Het resultaat is dat het personeel van Damen veilig kan reizen naar een van de meest gevaarlijke regio’s in Afrika, terwijl het management van Damen gemoedsrust heeft met betrekking tot de veiligheid van hun personeel.

PORT HARCOURT, NIGERIA

Informatiebeveiliging voor de Pakistaanse marine
Door de jaren heen hebben we Damen niet alleen ondersteund bij het beschermen van mensen en eigendommen, maar ook bij het overwinnen van informatieveiligheid risico’s. In november van dit jaar voltooide Damen een order van de Pakistaanse marine voor de bouw van twee schepen. Het is niet moeilijk voor te stellen dat de informatie die het personeel van Damen in dit project behandelde, gevoelig en kwetsbaar was voor inbreuken door kwade elementen.

In aanvulling op hun goed ingeregelde cybersecurity, wilde Damen het menselijke aspect van informatieveiligheid adresseren.  Om het risico op informatielekken en datalekken te minimaliseren, gaven onze consultants een informatieveiligheid workshop aan de medewerkers van Damen die bij het project betrokken waren. Door de ervaring die onze consultants in de inlichtingendiensten hebben opgedaan, kennen zij de ins en outs van de strategieën die door kwade elementen kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot gevoelige informatie via bedrijfsmedewerkers.

Wij gaven de medewerkers van Damen een workshop informatieveiligheid. Hierdoor kreeg men een betere kijk op de informatieveiligheid van Damen. Welke mensen zouden achter hun informatie aan kunnen zitten en welke tactieken zouden ze kunnen gebruiken om toegang te krijgen? Wat kunnen de mogelijke gevolgen zijn van een datalek? En nog belangrijker: wat kunnen de werknemers van Damen doen om kwaadwillende pogingen af te weren? Door deze vragen beter te kunnen beantwoorden konden de medewerkers van Damen zich beter wapenen tegen eventuele aanvallen.

Crisis management en business continuity tijdens COVID-19 (wereldwijd)
De samenwerking tussen Damen en Proximities bereikte zijn hoogtepunt tijdens de eerste wereldwijde golf van de COVID-19 pandemie. Doordat Damen’s personeel wereldwijd aanwezig is, was het bedrijf bijzonder kwetsbaar voor de onzekerheid in verband met de eerste golf.

De onmiddellijke impact, aan het begin van de pandemie in Wuhan, zou niet zo ernstig zijn als de scheepswerven van Damen buiten de provincie Hubei in China zouden zijn gevestigd. Doordat dit wel het geval is, werd het bedrijf vanaf de eerste dag getroffen door de pandemie.

Toen de provincie Hubei gesloten werd en andere landen over de hele wereld dit voorbeeld volgden, ging Damen vol gas vooruit om zijn zorgplicht te vervullen en de werknemers veilig naar hun thuisland terug te brengen. In totaal maakte Proximities, direct en indirect, de veilige terugkeer van in 32 personen mogelijk. Daarnaast hebben we meer dan 120 vragen beantwoord om reisondersteuning te bieden aan medewerkers die willen terugkeren naar hun thuisbestemmingen.

Naast ondersteuning bij repatriëring, hebben we Damen geholpen om de “overload” aan informatie over het wereldwijde traject van het virus, en de lokale impact ervan, te begrijpen. In totaal hebben we 95 dagelijkse briefings gegeven over de impact van de COVID-19-pandemie op de activiteiten van Damen in verschillende landen. De onderwerpen die aan bod kwamen varieerden van de lokale medische en veiligheidssituatie tot overheidsregels met betrekking tot bewegingsvrijheid.

DE GETALLEN

Conclusie

Zoals in bovenstaande tekst duidelijk wordt, maken Damen’s globale aanwezigheid & bereidheid om risico’s te nemen en Proximities’ op maat gemaakte veiligheidsoplossingen een perfect koppel. Als familiebedrijf heeft Damen de veiligheid van medewerkers als nummer één prioriteit en doet het er alles aan om de ‘duty of care’ na te komen. In de afgelopen vijf jaar hebben onze veiligheidsdiensten bijgedragen aan het welzijn van Damen reizigers overal in de wereld. Wij kijken uit naar de voortzetting van onze succesvolle samenwerking!

 

Travel Risk Scan

Onderzoek het risico, leer van de hiaten.

Information Security Workshop

Stop informatielekken voordat ze zich voor kunnen doen.

Project Security Review

Veiligheidsnormen zijn er om structuur te geven.