Informatiebeveiliging tijdens de pandemie: Een jaar later

Informatiebeveiliging tijdens de pandemie: Een jaar later

De pandemie heeft zonder twijfel veel veranderingen teweeggebracht in het zakelijke klimaat. De fysieke verplaatsing van werknemers, de digitalisatie van vitale processen en het toenemende gebruik van online tools, tekenen een nieuw tijdperk in het bedrijfsklimaat. Hoewel het duidelijk is dat uw bedrijf deel heeft uitgemaakt van deze digitale transitie, is de evenredige transitie van beveiligingsprocessen minder vanzelfsprekend. Zijn uw beveiligingsmethoden evenredig getransformeerd?

Neem een moment om stil te staan bij de volgende drie vragen:

Vergeleken met een jaar geleden, hoeveel van uw werknemers werken nu vanuit huis?

Bewegings- en reisbeperkingen hebben iedere werkgever en -nemer geraakt, met als gevolg dat een significant aantal mensen vanuit huis is gaan werken. De verplaatsing van mensen, hun middelen en het intellectueel eigendom vanuit werkplekken naar hun eigen huis, is een opmerkelijke en plotselinge verandering van de kantooromgeving waar we aan gewend waren.

Vergeleken met een jaar terug, welke van uw bedrijfsprocessen, zoals verkoop, vergaderingen en zelfs borrels, vinden nu online plaats?

Naast de fysieke verplaatsing van een kantoor naar de eettafel, is de werkruimte zelf ook op unieke wijze verhuist naar een online omgeving. Het internet is de belangrijkste bemiddelaar van vitale processen geworden. Dit digitale transformatieproces werd enorm versneld in 2020, gestimuleerd door de pandemie.

Vergeleken met een jaar terug, hoeveel online tools gebruikt u nu?

Een snelgroeiend scala aan gebruiksklare online tools en platforms is beschikbaar om de digitalisatie van alledaagse werkprocessen te faciliteren. Ook uw bedrijf heeft zonder twijfel het gebruik van deze tools geïmplementeerd als een gemakkelijke manier om bedrijfscontinuïteit te verzekeren in een online omgeving.

Op welke manier creëert deze transitie bijkomende risico’s voor uw informatiebeveiliging?

Verplaatsing werknemers

De fysieke verplaatsing van werknemers brengt meer risico’s teweeg dan op het eerste ogenblik duidelijk wordt. Mensen met toegang tot het intellectuele eigendom van uw bedrijf, uw kroonjuwelen, zijn nu bevoegd om met gevoelige informatie te werken vanuit hun eigen huis. Onvoldoende fysieke beveiliging van de nieuwe werkplaats, het onvermogen om toezicht te houden op werknemers en het gebruik van persoonlijke apparaten om gevoelige informatie te bereiken, zijn slechts een aantal voorbeelden, onder de vele risico’s die worden gecreëerd met de verplaatsing van de fysieke werkplaats.

Online processen

Alhoewel sommige risico’s met betrekking tot tastbare werkprocessen worden weggenomen als gevolg van digitalisering van werkprocessen, brengt de introductie van het proces naar een online omgeving weer nieuwe risico’s met zich mee. Alertheid en weerbaarheid met betrekking tot (cyber)dreigingen gaan vaak hand in hand en zijn over het algemeen beide opvallend onvoldoende. Werknemers zijn zich onvoldoende bewust van dreigingen gerelateerd aan het delen, en bespreken, van gevoelige informatie. Men kan dan onbedoeld toegang tot uw kroonjuwelen verlenen aan derde partijen.

Online tools

Online tools bieden een goed platform voor een goede steun aan het digitaliseren van uw kantooromgeving. Gebruiksgemak lijkt echter geprioriteerd te worden ten kosten van de veiligheid. Onvoldoende onderzoek wordt uitgevoerd voordat een online tool wordt toegepast in de online werkomgeving. Hoe veilig is de informatie die gedeeld wordt op of via deze tool? Kan je deze informatie toevertrouwen aan een derde partij?

Door het laatste jaar heen heeft de wereld een immense versnelling doorgemaakt in de digitalisatie van zakelijke processen. Een jaar na het begin van de pandemie kunnen we evalueren of beveiligingsmethoden dezelfde transitie hebben ondergaan. Onderschatting van dreigingen, met betrekking tot informatiebeveiliging, is overheersend. Veel risico’s die teweeg worden gebracht met de verhuizing naar de woonkamer, evenals naar cyberspace, worden vaak over het hoofd gezien.

Proximities biedt verscheidene diensten om risico’s, die teweeggebracht zijn door de transformatie die uw bedrijf heeft ondergaan gedurende het afgelopen jaar, te verminderen. Informatieveiligheid Workshops, waarin uw werknemers leren over de rol die zij spelen in de beveiliging van de informatie van uw bedrijf en de omvang van de gevolgen van ogenschijnlijk kleine foutjes, zullen de bewustwording en alertheid vergroten. Daarnaast bieden we een gepersonaliseerde Informatie veiligheidsscan, (in-)employment screenings, en andere diensten die u kunnen ondersteunen in de beveiliging van uw kroonjuwelen.

Information Security Scan

Informatieveiligheid is een delicaat process dat verder gaat dan enkel digitale digitale beveiliging.

Information Security Workshop

Stop informatielekken voordat ze zich voor kunnen doen.

Employment Screenings

Openheid en vertrouwen gaan hand in hand bij het screenen van mensen.