Meet the expert: Roelof Schuurman-Meeske

Meet the expert: Roelof Schuurman-Meeske

Roelof Schuurman-Meeske (31), Risk Consultant bij Proximities, kent het bedrijf door en door. Hij is er al van de begindagen van het bedrijf bij. Na zijn master Internationale Betrekkingen trad hij als eerste medewerker in dienst als analist. Sindsdien zijn het bedrijf en hijzelf flink gegroeid.

 

Tijdens zijn studietijd heeft Roelof met eigen ogen gezien hoe geopolitieke ontwikkelingen zowel kansen als risico’s met zich meebrengen. Tijdens een stage in het Midden-Oosten werkte hij aan de bouw van een olieleiding en leerde hij de strategische waarde van het project kennen. Voor zowel voor landen als bedrijven.Deze ervaring intrigeerde hem zodanig dat het hem motiveerde om zich volledig op geopolitieke ontwikkelingen te richten. Bij Proximities kreeg hij die kans volop.

Expertise binnen Proximities

Binnen Proximities is Roelof verantwoordelijk voor projecten binnen het domein Business Environment. “Binnen het domein analyseren we de actoren en factoren van invloed op de business van onze klanten” vertelt hij gedreven. “Waar bedrijven zelf vaak marktanalyses doen, vullen wij die aan met een analyse van de omgevingsfactoren, zoals depolitieke en veiligheidssituatie in het land.” Deze manier van werken is gestoeld in het principe dat inlichtingen de basis zijn van succesvolle besluitvorming. “Waar bedrijven vaak een inside-out benadering hebben van risico’s, voegen wij outside-in analyses van externe risico’s toe. Dit voorkomt verrassingen en beschermt de bedrijfscontinuïteit.”

Daarnaast geeft Proximities inzicht door stakeholders in kaart te brengen en zo compliance en integriteitsrisico’s te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld een due diligence onderzoek zijn naar een PEP (politically exposed person).
“We hebben bijvoorbeeld een intensief onderzoek gedaan naar een beoogde Sri Lankaanse zakenpartner. Er bleek een risico op mogelijk politieke belangenverstrengeling met rechtsgevolg. Door ons onderzoek kon het risico aangepakt en vermeden worden.”

Binnen Proximities geeft Roelof leiding aan een team van analisten en onderzoekers om de projecten uit te voeren. Binnen het team zitten mensen met een academische achtergrond die sterke onderzoeks- en analysevaardigheden hebben. “Door onze wereldwijde bronnen en contacten zijn wij in staat om binnen korte tijd een goede informatiepositie te verkrijgen. Wij vertalen die informatie in toepasbare inlichtingen. Zo komen we tot specifieke adviezen voor de klant. Wij leveren geen algemeenheden”

Het merendeel van de dagen staat Roelof dus met zijn benen in Nederland maar met zijn hoofd in het buitenland. “Ja, dat is het interessante aan dit werk. Doordat veel bedrijfsprocessen geïntegreerd zijn over de hele wereld wordt het vaak complex. Wat in Vietnam gebeurt kan van invloed zijn op activiteiten in Nederland. Daar moet je dan wel zicht op houden.”

Meest memorabele projecten

n de afgelopen jaren zijn er verschillende succesvolle projecten geweest. “Het meest trots ben ik als we juiste voorspellingen hebben gedaan. Zo hebben we bijvoorbeeld de verkiezing van de Braziliaanse President Jaïr Bolsonaro goed voorspelt. Het geeft wel een kick als dat dan ook werkelijkheid wordt.”
Als we het over de toekomst hebben dan wordt Roelof stellig. “Externe risico’s zoals geopolitiek krijgen steeds meer invloed op de resultaten van bedrijven. Kijk maar naar het voorbeeld van COVID-19. Bedrijven zijn zich steeds bewuster van het feit dat de complexiteit van huidige mondiale economie voor grote kansen maar ook risico’s zorgen. Het is dus belangrijk om de business environment goed in beeld te hebben en de risico’s duidelijk in kaart te brengen

Het heeft geen zin om de wereld te bekijken door de West-Europese bril van economische integratie en handelsbevordering. Door die bril af te zetten krijg je een beter en realistischer beeld van de potentiële kansen en risico’s.”

Local Security Monitoring

Let op je vrienden, maar let nog meer op je tegenstanders!

Integrity Due Diligence

Maak jouw ondernemingen en toekomstige zakelijke inspanningen ‘frontpage proof’.

Security Risk Assessment

Een gewaarschuwd mens telt voor twee.