Home » ABDO-Audits
DIENSTEN

We Review

ABDO-Audits

Buitenstaanders hebben een grote interesse in de (technische) kennis, informatie en apparatuur van het Ministerie van Defensie (MOD) en de kennisinstellingen en bedrijven die daarbij werken. Het implementeren van de juiste veiligheidsmaatregelen is daarom een ​​essentiële voorwaarde voor bedrijven die willen werken voor of leveren aan de krijgsmacht en het omgaan met eigendomsinformatie – de zogenaamde te beschermen belangen (IBP) – om een ​​MOD-contract uit te voeren. Alle bedrijven die voor het Ministerie van Defensie werken, moeten een audit ondergaan die wordt uitgevoerd door de Dienst Industriële Veiligheid van Defensie en Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Via onze ABDO-audit kunnen wij helpen bij de voorbereiding op de Defensie-audits door jouw huidige beveiligingsprocedures te beoordelen en te bepalen of er hiaten zijn met de normen die zijn vastgelegd in de Algemene Beveiligingsinstructies Defensie Opdrachten (ABDO), de regelgeving die hierop van toepassing is. Proximities is een beveiligingspartner van de F-35 supply chain, waardoor we de ABDO-vereisten als geen ander begrijpen. We zijn daarom in staat om volledige ondersteunen te bieden tijdens de ABDO-audit, zodat jouw bedrijf de nodige wijzigingen kan aanbrengen om de geïdentificeerde hiaten te dichten.