ISO Certificering

ISO Certificering

ISO/IEC 270001: 2022

Vol enthousiasme en trots deelt Proximities graag mee dat wij op 6 april 2023 onze ISO/IEC 270001: 2022 certificering hebben behaald. Een nieuwe mijlpijl binnen onze organisatie. Door het behalen van dit certificaat tonen wij aan dat wij ons gedocumenteerde managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) voldoende is geïmplementeerd en dat onze bedrijfsvoering overeenkomstig en effectief werkt. Met dit positieve besluit mogen wij sinds onze certificering de ISO 27001 keurmerklogo’s voeren.

De scope van onze certificering is als volgt bepaald:

 “Information security related to sales, risk consultancy, -calculus, -training and -management, information analysis (intelligence) and screening of individuals”

De ISO/IEC 270001:2022 is een internationaal geldende norm en toont aan dat wij waarde hechten aan het veilig houden van uw bedrijfs- en andere (persoons)gegevens die u met ons deelt en continue interne verbetering van onze organisatie nastreven. Hiermee willen wij bovenal de zekerheid, veiligheid en het vertrouwen borgen aan onze opdrachtgevers. Het ISO-certificaat is voor drie jaar afgegeven maar wij zullen elk jaar moeten aantonen dat wij aan de hoge ISO-eisen voldoen.