Home » Employment Screenings
DIENSTEN

Wij onderzoeken

Employment Screenings

Een financieel medewerker die facturen betaalt voor niet-uitgevoerde klussen en daarmee geld naar zijn eigen bankrekening loodst. Of een manager die vertrouwelijke gegevens en complete strategieën doorspeelt aan de concurrent. De geschatte kosten van het aannemen van een ‘foute’ medewerker lopen al gauw op tot €100.000 en dan hebben we het nog niet eens gehad over imagoschade.

Om dit soort situaties te voorkomen, is het belangrijk om medewerkers te screenen voor je ze aanneemt of promoveert.

Laagdrempelige onderzoeken

Vrijwel alle organisaties doen in meer of mindere mate onderzoek naar potentiële werknemers tijdens de sollicitatieprocedure. Ze bekijken bijvoorbeeld de LinkedInpagina’s van kandidaten, vragen diploma’s op en benaderen referenten. Ook het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een soort screening. Zelfs de persoonlijke situatie van een kandidaat kan worden opgevraagd bij relevante instanties en registers. Heeft een kandidaat bijvoorbeeld een BKR-registratie op zijn of haar naam staan?

Problemen bij deze ‘screenings’

Toch zijn deze methoden niet voldoende om een compleet beeld te vormen van jouw kandidaat. Het is bij het standaardonderzoek heel normaal dat recruiters capaciteiten verifiëren, maar integriteit wordt hierin niet meegenomen. Dit is echter wel een basisvereiste voor goed functioneren. Niet zo gek om daar dus tijd en aandacht aan te besteden.

Daarnaast richt een VOG zich bijvoorbeeld alleen op strafbare feiten die hebben plaatsgevonden. Er wordt hierbij niet gerapporteerd over risico-indicatoren die voor een werkgever wel heel relevant zijn. Bovendien is de straffeloosheid nog altijd hoog. Voordat iets tot een registratie in een VOG leidt, moet een misdrijf bekend zijn geworden bij de politie, moet de rechter overgegaan zijn tot veroordeling én mag het misdrijf nog niet verjaard zijn.

Ten slotte is het grootste probleem bij deze vormen van oppervlakkige screening dat er niet verder gekeken wordt dan naar de resultaten van deze (kleine) onderzoeken. Eventuele onderliggende risicofactoren komen daardoor niet aan het licht.

Wat is een Proximities screening?

Daarom hebben we bij Proximities een screening ontwikkeld die een veel uitgebreider en completer beeld geeft van de achtergrond en risico’s van een potentiële medewerker. Om uit te zoeken op welke manieren medewerkers beïnvloed kunnen worden, analyseren wij vier indicatoren waarop ingespeeld kan worden bij een medewerker:

 • financiële risico’s
 • belangenverstrengeling
 • reputatieschade
 • ethische risico’s

Deze vier indicatoren onderzoeken we in drie stappen:

Stap 1: Informeren

 • We starten met het schriftelijk informeren van de kandidaat over de screening. We delen hierin:
 • de noodzaak van de screening;
 • welke gegevens onderzocht worden tijdens de screening;
 • waarom het onderzoeken hiervan relevant is voor de beoogde functie;
 • hoe de screening wordt uitgevoerd.

Ook vragen we gegevens op bij de betrokkene om het onderzoek uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld NAW-gegevens, (voormalige) zakelijke belangen en accounts op sociale media.

Stap 2: Achtergrondcheck

De tweede stap in het proces lijkt op de ‘screenings’ die vaker uitgevoerd worden aan het begin van een sollicitatieproces. We checken de databases van justitie en onderzoeken het online profiel van de potentiële medewerker. Wat is er bijvoorbeeld te vinden op social media, maar ook op het dark web? Is hij in het nieuws geweest of heeft hij in het verleden wellicht actief gepost op controversiële blogs onder een pseudoniem? Bovendien gaan we ook na of er op het dark web gelekte wachtwoorden te vinden zijn.

Stap 3: Integriteitsgesprek

Na dit achtergrondonderzoek gaan wij in gesprek met de potentiële medewerker. We hebben hierin een unieke manier ontwikkeld, gebaseerd op vertrouwen, respect en transparantie. Hierbij voelen kandidaten zich niet geforceerd, maar worden mogelijke risico’s op een volwassen en open wijze besproken. Deze methode voorkomt niet alleen dat er weerstand wordt opgeroepen bij kandidaten, maar zorgt ook voor het beste inzicht in mogelijke risico’s voor organisaties:

 • primaire bronnen van inkomsten en uitgaven (persoonlijk & huishouden);
 • spaargelden & schulden;
 • financiële risico’s en zorgen;
 • nevenactiviteiten;
 • mogelijke belangenverstrengeling via partner, naaste familie en/of vrienden;
 • vertrouwelijkheid van informatie;
 • werkgeschiedenis;
 • risico van chantage, afpersing of gecompromitteerd worden;
 • relevante rechtszaken (actief, afgehandeld en verwacht);
 • mogelijke misdrijven;
 • werkcultuur;
 • ethisch leiderschap & integriteit;
 • handhaving van organisatienormen;
 • discriminatie en intimidatie.

Stap 4: Het rapport

Na afloop van het gesprek stellen wij een rapport samen met de risicofactoren van de medewerker en zijn of haar persoonlijke profiel. Na akkoord van de onderzochte medewerker wordt het rapport gedeeld met jou. Op basis van dit rapport beslis jij of deze potentiële werknemer geschikt is voor de vacature.

Wij geven jou het inzicht in risico’s, maar jíj neemt het besluit.

Jouw partner in veiligheidsrisico’s

In 2014 is Proximities opgericht door Daan Brink. Daan is jarenlang officier geweest bij het Korps Commandotroepen, de Nederlandse Special Forces en de Militaire Inlichtingen- & Veiligheidsdienst (MIVD). Daan weet als geen ander dat de basis van goede besluitvorming wordt gelegd door unieke inzichten en een onafhankelijke inlichtingenpositie. Dit geldt ook voor het team waarmee je werkt: je moet elkaar blindelings vertrouwen.

Toch zijn wij van mening dat bedrijven bij hun ambities nooit beperkt mogen worden door risico’s, maar juist kansen moeten pakken. Altijd en overal. Om die reden zet Proximities zich in als partner om jouw veiligheidsrisico’s op te lossen. Of het nou gaat om informatie of mensen, om binnen- of buitenland: Proximities is er voor jou.

Proximities heeft een vergunning voor particulier onderzoekswerk van het ministerie van Justitie en Veiligheid (POB 1647). Onze onderzoekers zijn gecertificeerd als Particulier Onderzoeker door de Stichting Vakbekwaamheid Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB).

Meer informatie?

Bepaal zelf wie toegang krijgt tot jouw bedrijf. Voorkom financiële schade en weet precies wie je aanneemt. Wij helpen jou integere en capabele mensen aan te nemen. Wil je meer weten over onze screenings? Laat je gegevens hieronder achter en wij nemen contact met je op.