ONS VERHAAL

Voordat Proximities een bedrijf was, was Daan, onze oprichter, officier bij het Korps Commandotroepen. Tijdens een van zijn missies zag hij twee mannen gekleed in pak. Normaal gesproken zou Daan niet omkijken naar twee mannen die op weg waren naar hun werk, ware het niet dat de stad zich midden in een burgeroorlog bevond.  Geïntrigeerd door de mannen, die duidelijk opvielen in hun maatpakken, pikte Daan en zijn team hen op en begeleidde ze uit de gevarenzone. De twee desbetreffende mannen waren zakenlieden met een westerse achtergrond in vijandig gebied, een tafereel dat je niet vaak ziet. Daan, die erg benieuwd was naar hun verhaal, vroeg hoe zij zich hadden voorbereid. Welke voorzorgsmaatregelen hadden zij genomen? Hadden zij hun dierbaren geïnformeerd? Hadden zij enig benul van de risico’s die zo’n reis had? Neen. Daan was verbaasd en beduusd. Hij was gewend om voorzorgsmaatregelen te nemen en werd altijd, voordat hij werd uitgezonden, ingelicht over de lokale situatie. Om maar te zwijgen over de training en preparatie die vereist was. Hoe komt het dat burgers niet hetzelfde hebben gedaan? Zouden burgers niet dezelfde voorzorgsmaatregelen nemen? Terwijl Daan zijn carrière voortzette in de Nederlandse Special Forces, bleef hij de verschillen opmerken tussen militaire uitzendingen en civiele zakenreizen. Hoewel zakenreizen en militaire uitzendingen twee zeer verschillende vormen van arbeid zijn, vereisen zij dezelfde voorzorgsmaatregelen en voorbereiding wanneer zij plaatsvinden in een instabiel land. Daan is van mening dat beveiliging en veiligheid net zo belangrijk zijn voor zakenlieden als voor militairen. Als een Special Forces officier, en een man met een talent voor het spotten van unieke concepten, zou Daan in 2014 de basis leggen voor Proximities. Een bedrijf dat de commerciële belangen en internationale ambities zou versterken op zowel de lange als de korte termijn.

ONZE METHODE

Dat alles verandert met de tijd is een cliché dat maar al te waar is. Dit geldt natuurlijk ook voor uw veiligheid. Omdat innovatie, wetenschap en geopolitieke verschuivingen de belangrijkste oorzaak van deze veranderingen zijn, is het belangrijk dat jij en jouw bedrijf niet achterblijven. Daarom is het voor ons van groot belang dat jij, en jouw bedrijf, up-to-date zijn met de laatste ontwikkelingen wat betreft moderne veiligheidsnormen.  Jouw bedrijf voorzien van een security framework, dat is afgestemd op de behoeften die het nodig heeft en deze tegelijkertijd in alle relevante lagen van jouw organisatie verankeren, is onze sterkste kant. Wij geloven dat de samenhang tussen deze lagen van levensbelang is.

THEORY OF RISK

Om de wereld van veiligheid te begrijpen, moet u de “Theory of Risk” begrijpen. Door kennis te maken en te leren hoe veiligheidsrisico’s werken, ben je de risico’s die ze voor jou kunnen betekenen, voor. Deze risico’s bestaan ​​doorgaans uit drie factoren: probability, impact en vulnerability.

PROBABILITY

Om te begrijpen hoe waarschijnlijk het is dat jouw bedrijf een veiligheidsrisico vormt, moeten we kijken naar wat jouw bedrijf doet en waar het zaken doet. Deze variabelen zijn essentieel bij het vinden van de juiste aanpak. Jouw veiligheid is namelijk uniek. Staat jouw bedrijf vaak in de schijnwerpers? Wordt er gebruik gemaakt van dure materialen? Is de regio in kwestie instabiel? Door deze vragen te beantwoorden, kunnen we beoordelen wat er nodig is om de veiligheidsrisico’s die jouw bedrijf kunnen schaden, te vermijden, te beperken en te voorkomen.

IMPACT

De impact van risico’s verschilt tussen mensen en bedrijven. Als een medewerker wordt bedreigd door mensen met kwaadwillende bedoelingen, zal hij of zij het grootste deel van de impact opvangen. Als je daarentegen naar een informatielek kijkt, wordt jouw bedrijf het zwaarst getroffen. Ervoor zorgen dat zowel de groep als het individu efficiënt worden beschermd, is daarom ons belangrijkste doel. 

VULNERBILITY

Vulnerability, of kwetsbaarheid, is een factor die het meest tastbaar is. Kwetsbaarheid geeft aan welke invloed je kunt uitoefenen op jouw risiconiveau. Als je de veerkracht van jouw bedrijf tegen veiligheidsrisico’s kunt vergroten, is het bedrijf bestand tegen de kwaadwillende elementen van onze samenleving. Maar hoe vergroot je de veerkracht van jouw bedrijf? Door uw personeel voor te bereiden en adequate veiligheidsmaatregelen te nemen. Dit resulteert in een lager resterend veiligheidsrisico.

Onze Diensten

Security risk management
Complexiteit is wat veiligheid zo’n uitdaging maakt.
Travel safety
De veiligheid van jouw personeel verdient jouw aandacht.
Business Environment
Breng jouw ‘ecosystem’ in kaart.
Physical Security
Heb jij al nagedacht over ‘security by design’?
Information Security
Jouw digitale veiligheid gaat verder dan alleen IT.
Email ons
Ons address
Storkstraat 20a
3833 LB Leusden, Nederland