Home » Project Security Review
DIENSTEN

We Review

Project Security Review

Internationale bedrijven, met vestigingen over de hele wereld, staan ​​voor de uitdaging om ervoor te zorgen dat elk project aan dezelfde veiligheidsnormen voldoet. Hoewel het in elk land anders is om aan die normen te voldoen, moeten zij hetzelfde veiligheidsbeleid naleven. De veiligheidsmaatregelen die nodig zijn, in bijvoorbeeld Irak, zijn anders dan in een land als Soedan. Irak is kwetsbaarder voor terroristische aanslagen, terwijl Sudan meer kampt met spanningen tussen stammen en geweld tussen gemeenschappen. Hoewel beide scenario’s een andere aanpak vereisen, moeten beide bedreigingen natuurlijk serieus, en met zorg, behandeld worden. Daarom vereist het afwegen van deze zaken tijd en diepgaand onderzoek. Door jouw huidige veiligheidsprocedures te analyseren, deze te vergelijken met jouw wereldwijde veiligheidsrisico’s en de hiaten tussen jouw blootstelling en beleid op te vullen, zorg je ervoor dat aan de vereisten van veiligheid wordt voldaan.