Home » Security Risk Assessment
DIENSTEN

We Analyse

Security Risk Assessment

Een risicovolle omgeving kan een gevaar zijn voor jouw zakelijke inspanningen in het buitenland. Wat zijn de bedreigingen? Wat moet ik weten voordat ik zaken doe in een land waar de veiligheid niet gegarandeerd is? Hoewel het misschien winstgevend kan zijn om, bijvoorbeeld, een woonproject in Mogadishu te bouwen, moet je rekening houden met de lokale situatie. Zijn overheidsinstanties fraudegevoelig? Wat is het risico met betrekking tot lokale milities? Het stellen van deze vragen is essentieel bij het afstemmen van de veiligheid dat jouw bedrijf nodig heeft. Wij bieden een Security Risk Assessment aan die de situatie van het land in kwestie analyseert. Door ervoor te zorgen dat u bent voorzien van actuele informatie, wordt elk risico ingecalculeerd. Dit maakt dat de bestemming een stuk veiliger is bij aankomst. Met enkel op de hoogte zijn van de dreiging, is het helaas niet zo dat deze ook afneemt. Naast het inschatten van eventuele dreigingen stellen wij ook tegenmaatregelen op. Deze tegenmaatregelen kunnen worden geïmplementeerd zodat jouw bedrijf en personeel veilig hun werk kunnen doen.