Business Environment

Home » Diensten » Business Environment
ONZE METHODE

Business Environment

Inzicht in ecosystemen is essentieel om risico’s te anticiperen.

Uitbreiden naar buitenlandse markten is een avontuur op zich met volop mogelijkheden. Deze mogelijkheden kunnen echter ook uitdagingen zijn. Uitdagingen die jouw veiligheid en reputatie in gevaar kunnen brengen. Een van deze uitdagingen kan het ondernemingsklimaat zijn. Het is belangrijk dat je bekend bent met de mogelijke negatieve aspecten van een land met een verhoogd risico. Heb je bijvoorbeeld nagedacht over de impact van (in)stabiliteit van een land op de lange termijn? De integriteit van jouw (toekomstige) zakenpartners? Of de lokale veiligheidssituatie? Deze hindernissen kunnen tijdens jouw avontuur een obstakel vormen om een stabiel zakelijk partnerschap aan te gaan of project in buitenlandse markten te starten. Wij helpen je deze hindernissen te omzeilen en zullen ervoor zorgen dat je weet hoe je op deze obstakels kunt anticiperen.

Onze benadering van de business environment van landen richt zich op drie niveaus: strategisch, tactisch en operationeel.

STRATEGIC LEVEL

Als het gaat om het voorbereiden op markttoetredingen of het uitbreiden van jouw reeds bestaande activiteiten, kan ons strategisch advies je van dienst zijn voor de toekomst van het bedrijf. Wij baseren ons advies op de politieke, economische, sociale en veiligheidsontwikkelingen binnen een land of regio.  Wat zijn de economische sterke en zwakke punten van de regio in kwestie? Wat is het vooruitzicht van sociale onrust en hoe kan dit jouw bedrijf schaden? Hoe beïnvloedt de politieke stabiliteit de bedrijfscontinuïteit op de lange termijn? Door vragen als deze te beantwoorden, kunnen wij jouw bedrijf adviseren hoe het beste te handelen in conflict- of risicogebieden en hoe te anticiperen en reageren op mogelijke risico’s in de toekomst.

TACTICAL LEVEL

Op tactisch niveau dienen wij twee doelen: compliance- en integriteitsrisico’s met betrekking tot jouw zakenpartners achterhalen en daarmee jouw bedrijf buiten gevaar houden. Dit betekent dat wij uitgebreid onderzoek doen naar jouw (toekomstige) zakenpartners. Zijn zij gecompromitteerd of fraudegevoelig? Hebben zij dubieuze zakelijke relaties met derden? Zijn zij vatbaar voor steekpenningen? Door deze voorzorgsmaatregelen te nemen, stellen wij mogelijke risico’s bloot en garanderen wij dat er geen losse eindjes zijn wat betreft de veiligheid en reputatie van jouw bedrijf.

OPERATIONAL LEVEL

Het probleem voor zijn is essentieel. Daarom is het belangrijk dat de risico’s juist worden ingeschat voordat ze een probleem worden. Wij houden daarom rekening met zaken als de lokale misdaadcijfers, maatschappelijke onrust en de aanwezigheid van lokale milities zodat wij niet voor verrassingen komen te staan.  Door het verkrijgen van informatie, vaak via onze lokale partners, kunnen wij berekenen en anticiperen hoe negatieve situaties kunnen ontstaan en hoe hier adequaat op te reageren. Ons primaire doel is om deze situaties voor te zijn, te vermijden en waar mogelijk teniet te doen. Dit zorgt ervoor dat je proactief risico’s adresseert en daardoor minder disrupties of crises ondervind.

map

Security Risk Assessment

Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Strategic Intelligence

De val van het communisme bood kansen, bij de volgende geopolitieke verschuiving  zou dit minder kunnen zijn.

Strategic Update Briefing

Op de hoogte zijn van lokale ontwikkelingen is essentieel bij het nemen van zakelijke beslissingen.

Local Security Monitoring

Wij houden een oogje in het zeil.

Advanced Due Diligence

Maak jouw ondernemingen en toekomstige zakelijke inspanningen ‘frontpage proof’.

Litigation Support

Samen sterk tijdens civiele procedures.

Fraud Investigations

Fraude is de vloek van zaken.

Security Analysis Training

Wij delen graag onze kennis delen met jouw analisten.