One year into the pandemic: Crisis Management

“Het woord “crisis” is ons maar al te bekend geworden in het afgelopen jaar. Het mag nu dan ook duidelijk zijn dat crises het bedrijfsleven sterk kunnen beïnvloeden en dat het in stand houden van een adequate crisismanagement procedure van groot belang is. Is uw bedrijf klaar om een nieuwe crisis het hoofd te bieden?

De huidige COVID-19 crisis is niet de enige crisis die effect heeft op bedrijven wereldwijd. Het bedrijfsleven maakte pre-COVID ook een significant aantal crises mee. Onderzoek, uitgevoerd door PwC, laat zien dat van de bijna 3.000 ondervraagde bedrijven, 69% een zakelijke crisis mee hebben gemaakt tussen 2014 en 2019. Het gemiddeld aantal crises dat bedrijven in die periode van vijf jaar mee hebben gemaakt is drie. 74% van deze bedrijven heeft externe hulp gezocht tijdens of na hun meest serieuze crisis. Een ander onderzoek van PwC laat zien dat 95%, van de ondervraagde bedrijven zich gerealiseerd hebben dat hun interne crisismanagement verbetering nodig heeft, nadat zij de COVID-19 crisis hebben meegemaakt.

Crisis Management Training

Zoals Benjamin Franklin ooit zei: “By failing to prepare, you are preparing to fail”. Wij kunnen u helpen om voor te bereiden op de volgende crisis met onze Crisismanagement Training, gepersonaliseerd naar de behoeften van uw bedrijf. Het creëren van bewustwording, weerbaarheid en kennis van crisismanagement, zal u helpen om gemakkelijker door de volgende crisis te bewegen met minimale verliezen.

Het is belangrijk om zaken voor te zijn als het om crisismanagement gaat. Het controleren van een aantal beheersbare factoren kan het managen van een crisis significant vergemakkelijken, al dan niet verbeteren. Wij bieden een Crisis Management Training waarin uw team kan leren om op de meeste effectieve en juiste manier om te gaan met crisissituaties. De training bedraagt zowel theoretische als praktische elementen waardoor uw team kennis maakt met instrumenten en ervaring opdoet. Zo kan uw bedrijf adequater reageren op de volgende crisis. Onze trainingen kunnen op locatie worden gegeven, door u of onszelf, maar worden ook op afstand aangeboden.

Tijdens de training zullen onze instructeurs verschillende scenario’s behandelen om zo door verschillende crisissituaties te werken met uw team. Op deze manier krijgt uw team de kans ervaring op te doen in een crisis omgeving. De trainees zullen daarnaast de kans krijgen om een crisisscenario op een juiste manier te behandelen. Vervolgens zal de instructeur de gemaakte keuzes en acties evalueren, evenals de manier waarop de beslissingen tot stand zijn gekomen.

Op deze manier kan de instructeur verzekeren dat alle betrokken partijen bewust worden van de consequenties van de beslissingen die gemaakt worden in een scenario, en de bijbehorende implicaties volledig begrijpen. Door theorie- en praktijklessen te combineren, zal uw team goed voorbereid zijn op crisissen en uitgerust zijn met verschillende manieren om een crisis het hoofd te kunnen bieden. Neem een kijkje op onze website en/of neem contact met ons op voor meer informatie over de Crisis Management Training.

Business Continuity Plans

De veerkracht van een organisatie hangt af van jouw bedrijfscontinuïteitsplan.

Crisis Management Training

Een crisis moet de bedrijfscontinuïteit zo min mogelijk hinderen.

Interim Crisis Manager

Directe hulp tijdens en na crisissituaties.